English

Sut rhoddodd digwyddiadau'r flwyddyn ddiwethaf gyfle i amgueddfa wella'i sylfeini digidol

Mae'r astudiaeth achos hon yn seiliedig ar sesiwn yn ystod Diwrnod Sgiliau Digidol y Lab Treftadaeth Ddigidol, pan fu Chris Unitt yn siarad â Sophie Heath, Cyfarwyddwr Amgueddfa'r Royal Worcester am effaith gadarnhaol y maes digidol ar yr amgueddfa yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn ystod y pandemig COVID-19, a'u cyfranogiad yn haen y Lab o'r Lab Treftadaeth Ddigidol.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
A young boy in a blue top and yellow hat uses a blue magnifying glass to look closer at a tea scale.
Image courtesy of the Museum of Royal Worcester. Photo Steve Carse ©.


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo