English

Beth yw marchnata digidol, ble rydyn ni’n dechrau, a sut mae’n gallu bod o fudd i ni?

Mae marchnata digidol yn allweddol bwysig wrth gysylltu’ch sefydliad treftadaeth bach i ganolig ei faint ag ymwelwyr a chynulleidfaoedd newydd a phresennol. Mae’r adnodd hwn gan Christina Lister yn darparu cyflwyniad i farchnata digidol, beth yw e, ble y gallwch ddechrau os ydych chi am ddatblygu’ch gweithgareddau, a manteision gwneud hynny. Mae’n cysylltu â llawer o’r canllawiau eraill ar y thema Ymgysylltu Digidol, felly gallwch chi archwilio mwy am y pynciau sy’n cael eu crynhoi yma.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Upward looking shot of decorative ceiling with blue, red and white colours
Chapter House ceiling at York Minster. Photo by Sarah on Unsplash


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo