English

Fideo: Ymgysylltu digidol - sut i ddatblygu cynulleidfaoedd

Yn y weminar yma, mae Chris Unitt yn ystyried yr agweddau digidol ar ddatblygu cynulleidfaoedd a datblygu cynulleidfaoedd digidol. Mae'n esbonio sut mae modd defnyddio'r gwahanol sianeli marchnata digidol - gwefannau, ebost, cyfryngau cymdeithasol ― yn rhan o'ch gweithgarwch marchnata a datblygu cynulleidfaoedd. Cafodd y weminar yma ei recordio ym mis Ebrill 2020 yn ystod y pandemig COVID-19.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Person sitting in a theatre auditorium with laptop open
© AMA Digital Marketing Day 2019. Photo Lewis Roden.


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo