English

Sut gall digwyddiadau ar-lein gynyddu ymgysylltiad a rhoddion cynulleidfaoedd

Mae'r astudiaeth achos yma wedi'i seilio ar sgwrs wreiddiol gyda Celia Gilbert o'r Rose Playhouse yn rhan o'r Lab Treftadaeth Ddigidol. Daliodd Rebecca Ward o Cause4 i fyny gyda Celia i drafod sut mae llwyddiant eu hymgysylltiad digidol yn ystod y pandemig wedi effeithio ar eu cynlluniau codi arian yn ddigidol.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
A cutaway illustration of the original Rose Theatre.
The reconstituted cutaway view of the first Rose. Image courtesy of The Rose Theatre Trust.


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo