English

Defnyddio Realiti Rhithwir i adrodd eich straeon codi arian

Gall Realiti Rhithwir (VR) a thechnoleg drochol fod yn declyn pwerus i godwyr arian adrodd straeon sy’n dod i’r amlwg ym meddyliau pobl ac annog darpar roddwyr i ymgysylltu. Mae’r sector celfyddydol a diwylliannol yn dechrau coleddu’r meysydd newydd yma i greu gwaith arbennig, cofiadwy sy'n dal dychymyg cynulleidfaoedd. Ein rôl fel codwyr arian yw harneisio'r creadigrwydd yma a'i gynnwys yn y straeon rydyn ni'n eu hadrodd.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
A woman kneels inside a canopy of fine net and small lights. She is wearing a virtual reality headset and holding a joystick.
Photo by Barbara Zandoval on Unsplash


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo