English

Sut i adrodd stori eich sefydliad os nad oes gennych gasgliad

Adrodd stori eich sefydliad yw'r allwedd i gyrraedd ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd ac i sefydliadau treftadaeth nad oes ganddynt gasgliad, mae hyn yn gallu bod yn her. Yn y fideo yma, mae Janet Alderman yn esbonio beth sy’n gwneud stori dda a pham mae adrodd storïau eich sefydliad yn gallu helpu i ymgysylltu â chynulleidfaoedd. Mae Janet yn ystyried sut i adnabod storïau yn eich sefydliad, gwahanol fathau o adrodd storïau a sut i roi stori dda at ei gilydd, gan gynnwys cynghorion ar gyhoeddi eich storïau ar draws eich sianeli digidol.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
black and brown typewriter
Photo by Andrew Seaman on Unsplash


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo