English

Sut mae amgueddfa fach iawn yn defnyddio digidol i ddweud ei hanes mawr

Mae Amgueddfa Richard Jefferies yn amgueddfa fach sy'n cael ei rhedeg gan y gymuned yn Swindon, wedi'i lleoli yn yr hen ffermdy lle cafodd yr ysgrifennydd natur Fictoraidd Richard Jefferies ei eni. Fel rhan o haen Y Lab o’r Digital Heritage Lab, mae’r amgueddfa wedi’i mentora gan Zahida Din i helpu’r sefydliad i ddatblygu ei sgiliau a’i alluoedd digidol. Yn yr astudiaeth achos hon, mae Zahida yn siarad ag Ann-Marie Scott, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Amgueddfa Richard Jefferies, am y gwahaniaeth mae strategaeth ddigidol wedi’i wneud i’r amgueddfa.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Image courtesy of Richard Jefferies Museum ©


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo