English

Gweithio gyda chasgliadau sydd wedi'u digideiddio — llifoedd gwaith effeithlon

Yn y recordiad gweminar yma, mae Kevin Gosling o'r Ymddiriedolaeth Gasgliadau yn edrych ar arweiniad Spectrum ar ddefnyddio casgliadau a meddal am sut y gallech chi drosi hyn yn llif gwaith hwylus a llyfn yn eich sefydliad. Mae'n darparu awgrymiadau ynghylch gweithio gyda fersiynau niferus o ddelweddau ac asedau digidol eraill. Yn olaf, mae Kevin yn archwilio sut i greu eich cynnwys ar-lein mor effeithlon â phosibl, yn anad dim er mwyn gallu ei ail-ddefnyddio ar gyfer prosiectau eraill yn y dyfodol.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Photo by Kaleidico on Unsplash.

Video: Working with digitised collections — efficient workflows

Mae capsiynau caeëdig yn y recordiad yma, yn Gymraeg a Saesneg. Cliciwch ar symbol CC y capsiynau caeëdig ar y fideo isod a dethol eich dewis iaith. Mae’r recordiad hwn 80 munud o hyd.

Cafodd y fideo yma ei gynhyrchu yn rhan o’r Lab Treftadaeth Ddigidol ― rhaglen datblygu sgiliau digidol ar gyfer sefydliadau treftadaeth bach i ganolig eu maint yn y DU a’i ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn rhan o’r fenter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth.More help here


Screenshot of 25 volunteers taking part in an online get together

How to find digital volunteers to help you carry out your digital activities

As Curator of The Food Museum in Stowmarket, Suffolk, Kate Knowlden manages the museum’s ‘Search for the Stars’ digitisation project, which has had fantastic success working with digital volunteers as the museum tackles the digitisation of its collection. In this resource, Kate shares her experience of recruiting digital volunteers ― what to look for, where to find people, the interviewing and induction process, and the management of volunteers. It includes volunteer testimonials.

 
Potter working on a pottery wheel.

Video: Working with digitised collections — the raw material

Getting your heritage organisation’s collection online can be a daunting challenge. But as Kevin Gosling from the Collections Trust explains in this webinar recording, online collections have many of the same management issues as physical collections. Careful planning and rigorous documentation is needed if you want to get the raw material of your real objects collection digitised and online.

 
Grey filing cabinet with an open index card drawer.

Where do I start with creating a digital archive?

Creating a new digital archive requires a bit of forethought and consideration. In this article, we’ll give you some useful tips to help you get started with the process of creating a digital archive.

 
Published: 2021
Resource type: Webinars and films


Creative Commons Licence Except where noted and excluding company and organisation logos this work is shared under a Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) Licence

Please attribute as: "Video: Working with digitised collections — efficient workflows (2022) by Kevin Gosling supported by The National Lottery Heritage Fund, licensed under CC BY 4.0
 
 


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo