English

Sut gall sefydliadau treftadaeth gadw o flaen y gad gyda thueddiadau cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol?

Gall y cyfryngau cymdeithasol roi hwb i broffil eich sefydliad treftadaeth a rhannu eich cynnwys gyda chynulleidfaoedd a chymunedau ehangach. Mae'r adnodd hwn yn esbonio sut i wneud defnydd o dueddiadau digidol a sut i ddysgu amdanynt.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
People taking photographs of painting at a museum
Photo by Jill Evans from Pexels


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo