English

Defnyddio’r cynfas modelau busnes digidol i flaenoriaethu pethau y mae angen eu newid

Yn yr adnodd hwn byddwch yn archwilio sut i ddefnyddio’r cynfas modelau busnes digidol i’ch helpu i flaenoriaethu ble y gallai eich sefydliad elwa fwyaf ar newid digidol. Mae’r cynfas modelau busnes digidol yn cynnig dull penodol o weld sut beth fyddai arloesi digidol yn eich sefydliad.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Blue dragon performer during a Chinese festival
Image courtesy of Visit York ©


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo