English

Dewis y platfformau a’r sianeli iawn ar gyfer eich sefydliad

Wrth benderfynu pa blatfform(au) sy’n gweddu orau i’ch sefydliad, dylech ystyried dau brif ffactor: y gwahanol blatfformau cyfryngau cymdeithasol sydd ar gael a’ch cynulleidfaoedd. Bydd y canllawiau hyn yn nodi rhai ystyriaethau’n ymwneud â sgiliau a chapasiti eich sefydliad, ynghyd ag anghenion eich cynulleidfa.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Three men dressed as Roman soldiers charge whilst holding shields
Image courtesy of Visit York ©


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo