English

Fideo: Sut y gall ymgysylltu digidol helpu eich sefydliad i feithrin teyrngarwch cynulleidfa

Yn y recordiad hwn o ddigwyddiad lansio’r Hyb Treftadaeth Ddigidol, mae Trish Thomas yn archwilio sut y gall ymgysylltu digidol helpu eich sefydliad treftadaeth i feithrin teyrngarwch cynulleidfa. Bydd y sesiwn hon yn eich helpu i ddeall sut i ddehongli gwerth cynulleidfa bersonol yn erbyn cynulleidfa ar-lein; sut i wneud penderfyniadau cynnwys yn seiliedig ar anghenion a chymhellion eich cynulleidfa; cylch bywyd eich cynulleidfa a pham mae gwerth oes yn bwysig; teithiau defnyddwyr o un pen i'r llall a nifer y pwyntiau cyffwrdd y gallent eu cynnwys; a sut i ymgysylltu â chynulleidfaoedd yn y tymor hir a meithrin teyrngarwch.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Tower of mutli-coloured heart shaped lights
Photo by Nathan Langer on Unsplash


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo