English

Canllaw Marchnata Hygyrch

Canllaw cynhwysfawr i sicrhau bod eich gweithgarwch marchnata a chyfathrebu'n hygyrch i'r nifer ehangaf o bobl. Cafodd y fersiwn hwn ei ddiweddaru yn 2020 gan Grace McDonagh, Swyddog Marchnata, Artsadmin, mewn partneriaeth ag AMAculturehive, gyda chymorth gan dimau Unlimited, Artsadmin a Shape Arts. Mae'r canllaw hefyd ar gael ar ffurf PDF, print bras, sain a ffurf Hawdd ei Deall.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
A man in a white suit with hands raised out suspended high in the air from a wire
Jamie Beddard, Weighting © Richard Davenport


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo