English

Fideo: Dewis y system rheoli cynnwys gywir i greu eich gwefan

Yn y weminar yma a recordiwyd, mae Paul Blundell yn esbonio rôl a swyddogaeth system rheoli cynnwys (CMS). Mae'n amlinellu manteision ac anfanteision Squarespace, Wix a WordPress er mwyn eich helpu i wneud penderfyniad gwybodus am y math o CMS a fydd yn eich helpu i greu gwefan i ateb nodau ac amcanion eich sefydliad. Bydd yn eich helpu i benderfynu faint o wefan eich sefydliad y gallwch ei chreu eich hun a phryd y gallai fod angen i chi gael cymorth gan ddatblygwr gwefannau.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Screen of an open laptop with web creation platform on screen
Photo by WebFactory Ltd on Unsplash


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo