English

Sut i ddefnyddio digidol i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd

Mae digidol yn ffordd wych o’ch helpu i adnabod y bobl hynny nad ydynt yn ymgysylltu â’ch sefydliad. Yn yr adnodd hwn, mae Christina Lister yn edrych ar y rôl y gall marchnata digidol ei chwarae wrth ddatblygu cynulleidfaoedd a’r ffyrdd y gall digidol helpu eich sefydliad i gyrraedd cynulleidfaoedd ac ymwelwyr newydd.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Group of people standing behind concrete blocks
Image by wal_172619 from Pixabay


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo