English

Sut i ddefnyddio segmentu i ddeall cynulleidfaoedd

Yn yr adnodd yma, mae Edward Appleyard yn ystyried y gwahanol ddulliau o segmentu eich cynulleidfaoedd, gan gynnwys personâu a mapio empathi, a sut gall eich sefydliad ddefnyddio'r mewnwelediad hwnnw i ddatblygu cynulleidfaoedd newydd a gwella'ch ymgysylltiad digidol.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Elderly people walking in a garden
Image by Ron Porter from Pixabay


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo