English

Sut i nodi teithiau cynulleidfaoedd ar eich gwefan

Bydd nodi teithiau eich cynulleidfaoedd yn rhoi gwybodaeth bwysig i chi a fydd yn eich galluogi chi i uwchraddio’ch gwefan neu adeiladu un newydd. Bydd hefyd yn helpu gyda’ch strategaeth marchnata digidol. Yn y canllaw ymarferol hwn, mae Paul Blundell yn eich tywys drwy gyfres o gamau i greu darlun clir o’ch cynulleidfaoedd.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Audience journey mapping
Image courtesy of @uxindo


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo