English

Beth yw data ymwelwyr a sut ydw i'n ei gasglu pan nad oes gen i system gwerthu tocynnau na system 'Rheoli Perthnasau Cwsmeriaid' (CRM)?

Mae'r canllaw defnyddiol yma gan Helen Dunnett yn esbonio pwysigrwydd data a'r pethau allweddol mae angen i ni eu gwybod amdanyn nhw am ei gasglu, ei storio a'i ddefnyddio.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
A woman's face and shoulders overlaid with a stream of data
Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo