English

Sut gallwn ni greu cymunedau ar-lein newydd a mwy cynhwysol?

Gall creu a rheoli cymuned ar-lein fod yn heriol a llafurus. Mae'r adnodd yma gan Christina Lister yn darparu awgrymiadau ymarferol ar sefydlu cymunedau ar-lein gan ddefnyddio llwyfannau sy'n bodoli eisoes fel Facebook. Mae'n cynnig syniadau ar sut i feithrin a chreu cymuned ar-lein heb orfod treulio gormod amser yn ei rheoli neu'n ei gweinyddu.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
People at a concert with raised hands with red lights
Photo by William White on Unsplash


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo