English

Sut i wella’ch gwefan i’w gwneud yn haws ei defnyddio, yn fwy hygyrch a mwy addas at ei diben

Sut gallwch chi ennyn diddordeb eich defnyddwyr i gyd a rhoi’r profiad gorau i bawb? Ydych chi am wneud eich gwefan yn hygyrch i bobl ag anableddau a chydymffurfio â’r ddeddfwriaeth gyfredol? Sut gallwch chi sicrhau bod eich gwefan yn cynnig y profiad gorau i ddefnyddwyr? Yn yr adnodd ymarferol hwn, mae Paul Blundell yn rhoi’r teclynnau i chi archwilio’ch gwefan ac unioni unrhyw faterion y gallech chi ddod o hyd iddynt.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Womain using a keyboard
Photo by Ekaterna from Pexels


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo