English

Sut i wella sgiliau digidol eich gwirfoddolwyr

Mae'r symudiad tuag at dechnoleg ddigidol wedi agor llawer o gyfleoedd gwych i sefydliadau treftadaeth bach i ganolig eu maint gael effaith fawr, ond mae hefyd yn cyflwyno rhai heriau. Mae llawer o sefydliadau treftadaeth yn dibynnu ar wirfoddolwyr i weithredu ac mae'n bosibl y bydd sgiliau digidol tîm o wirfoddolwyr yn gyfyngedig. Mae'r adnodd yma gan Dig Yourself yn rhoi arweiniad ar sut i nodi anghenion hyfforddiant digidol eich gwirfoddolwyr a sut i ddechrau ar uwchsgilio digidol gydag adnoddau cyfyngedig.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Woman in blue woolly hat taken a photo of waterfall with mobile phone
Photo by Sarah on Unsplash


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo