English

Podlediad: Sut ydw i'n gwneud podlediad ar gyllideb dynn?

Gall dechrau eich podlediad eich hun fod yn beth brawychus, ond yn y podlediad yma, rydyn ni am ddangos i chi pa mor hawdd mae'n gallu bod. Ymunwch â Heritage Digital a thri gwestai uchel eu parch o'r sector treftadaeth wrth i ni drafod yr hyn y bydd ei angen arnoch chi i gychwyn arni ar eich taith podledu, gan gynnwys y syniadau a'r dechnoleg, a'r cwestiynau bydd angen i chi eu gofyn i chi'ch hun ar hyd y ffordd.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Silver microphone in middle of bright pink background
Image courtesy of Shutterstock©

Podcast: How do I make a podcast on a shoestring?

1. Rhagarweiniad

Busnes sefydliadau treftadaeth yw adrodd straeon. A does dim ffordd well o bosibl o gyfleu eich stori nag mewn podlediad. Nod podlediadau yw cael cynulleidfa i wrando arnyn nhw yn eu hamser eu hunain; maen nhw’n darparu digon o le am drafodaeth fanwl ar-lein, ac maen nhw’n gallu eich helpu i greu cysylltiad personol gyda’ch cynulleidfa.

 

2. Podlediad: Sut ydw i’n gwneud podlediad ar gyllideb dynn?

Gall dechrau eich podlediad eich hun fod yn beth brawychus, ond yn y bennod yma, rydyn ni am ddangos i chi pa mor hawdd mae’n gallu bod. Ymunwch â Heritage Digital a thri gwestai uchel eu parch o’r sector treftadaeth wrth i ni drafod yr hyn y bydd ei angen arnoch chi i gychwyn arni ar eich taith podledu, gan gynnwys y syniadau a’r dechnoleg, a’r cwestiynau bydd angen i chi eu gofyn i chi’ch hun ar hyd y ffordd.

Ar gyfer y sgwrs yma, rydyn ni’n cael cwmni Amy Sykes, Swyddog Datblygu ac Ymgysylltu Digidol gyda Bodmin Keep; Daniel Watkins, Rheolwr Ystafelloedd Swyddogol a Thywyswyr yng Nghastell Alnwick; a Michael Netter, Swyddog Gwasanaethau Proffesiynol gyda sefydliad yr Institute of Historic Building Conservation. Mae dolenni at eu podlediadau eu hunain isod, yn ogystal â’r holl declynnau y sonnir amdanyn nhw yn y bennod.

Mae’r podlediad yma wedi’i gynhyrchu yn Saesneg ac mae trawsgrifiad Saesneg y gellir ei lawrlwytho. Rhowch wybod i ni os oes angen cymorth ychwanegol arnoch chi yn cyrchu’r cynnwys yma drwy e-bostio info@a-m-a.co.uk. Mae’r podlediad yma’n para 36 munud.

 

3. Adnoddau

Teclynnau ar gyfer golygu a recordio

Safleoedd i letya eich podlediad

Ble i gyhoeddi eich podlediad

Gwybodaeth am Grantiau Google Ad Grants

Podlediadau ein cyflwynwyr

 More help here


Red mobile phone on grey table alongside white earphones

Video: How do I create great video content using my mobile phone?

In this video, we show heritage organisations how they can film videos using their mobile phones, including tips on lighting and sound.

 
A pair of glasses, a notebook, and a calculator sit on a plain purple background

How do I budget for content creation and sharing?

Content creation can be costly, whether you’re generating it internally or using external partners.  In this resource Laura Stanley looks at the ways small to medium-sized heritage organisations can budget for creating content and outline the costs of sharing it with your audience.

 
Covid secure boom pole in action during recording of Podtours podcast

Using podcasts to engage with new audiences

St. Mellitus Organ Restoration Project is restoring a First World War Memorial organ in a church in Stroud Green, North London. In this case study Ranjit Atwal speaks to Emma Beck from the restoration project and Oonagh Gay, Chair of Islington Guided Walks, about a series of ‘podtours’ they have created. The ‘podtour’ is an audio walking tour exploring highlights of the local community’s musical heritage.

 

Browse related resources by smart tags:Content Content creation Digital content Podcasts
Published:
Resource type: Podcasts


Creative Commons Licence Except where noted and excluding company and organisation logos this work is shared under a Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) Licence

Please attribute as: "Podcast: How do I make a podcast on a shoestring? (2022) by Laura Stanley, Charity Digital supported by The National Lottery Heritage Fund, licensed under CC BY 4.0
 
 


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo