English

Fideo: Gwe-lywio gwefannau - rhoi profiad y defnyddiwr yn gyntaf

Mae James Coleman o'r asiantaeth ddigidol ac arbenigwyr y sector celfyddydau, Supercool, yn eich tywys drwy hanfodion sylfaenol 'profiad y defnyddiwr' a 'gwe-lywio' ar wefannau. Gan edrych ar enghreifftiau penodol, bydd James yn esbonio beth yw ystyr y termau hyn ac yn rhoi'r teclynnau i chi graffu ar eich gwefan eich hun a gwneud gwelliannau iddi.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Photo by Ofspace Digital Agency on Unsplash


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo