English

Fideo: Gwefannau hygyrch a'u cyflwyno - dechrau arni

Gan Matt Dean
Mae gwefannau hygyrch yn rhan hollbwysig o greu enw da am fod yn gynhwysol ac yn ychwanegiad gwerthfawr i gefnogi proffil eich sefydliad. Maen nhw’n declyn hanfodol i ddenu a chadw ymwelwyr a chynulleidfaoedd. Yn y fideo yma, bydd Matt Dean yn codi lefel eich ymwybyddiaeth a'ch dealltwriaeth o ddylunio gwefannau cynhwysol. Bydd yn esbonio sut mae deddfwriaeth yn ffactor pwysig wrth godi ymwybyddiaeth a pha gymorth ymarferol y gellir ei roi ar bob lefel.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Hands on a braille reader for a computer
Photo by Sigmund on Unsplash


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo