English

Sut gall sefydliadau treftadaeth gyflawni targedau gwerthu ac ymwelwyr ar-lein?

Yn y canllaw cynhwysfawr yma, mae Chris Unitt yn darparu strategaeth i helpu'ch sefydliad i gyflawni ei dargedau gwerthu ar-lein. A hynny o'r math o gynnyrch rydych chi’n ei werthu ar-lein i werthu'n llwyddiannus ar lwyfan e-fasnach sy'n gweithio i'ch sefydliad. Mae Chris yn cynnig arweiniad ar sut i gyfeirio traffig at eich siop ar-lein a sut i fesur llwyddiant drwy olrhain gweithgarwch prynu drwy Google Analytics.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Open sign in a shop door
Photo by Mike Petrucci on Unsplash


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo