English

Ble i ddechrau wrth adeiladu gwefan newydd ar gyfer eich sefydliad treftadaeth

Mae'r adnodd hwn yn eich tywys drwy broses gam wrth gam i sicrhau eich bod yn y man cychwyn gorau i adeiladu eich gwefan. Bydd Paul Blundell o RBA Digital yn eich helpu i greu map trywydd a chyfres o restrau gwirio a fydd yn eich helpu i benderfynu faint gallwch ei wneud eich hun a phryd mae angen i chi dalu am help o rywle arall.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Website wireframe
Image courtesy of the author


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo