English

Fideo: Dechrau arni gydag eFasnach

Yn y weminar yma a recordiwyd, mae Emma Forward yn edrych ar ― fathau o gynnyrch eFasnach; trosolwg o'r prif lwyfannau eFasnach; sut i ddenu cwsmeriaid; ac ystyriaethau gweithredol. Cafodd y sesiwn yma ei recordio ym mis Ebrill 2020 yn ystod y pandemig COVID-19.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Laptop open with a person holding a bank card to input card details for online payment
Photo by Negative Space from Pexels

Digital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo