English

Fideo: Sgiliau digidol ar gyfer codi arian

Mae sgiliau digidol ar gyfer codi arian wedi dod yn fwyfwy pwysig i bob sefydliad. Yn y weminar yma a recordiwyd, mae Howard Lake yn darparu syniadau ymarferol ar ba ddulliau a blaenoriaethau codi arian yn ddigidol y dylid canolbwyntio arnynt. Mae'n amlygu pa sgiliau a fydd yn cefnogi codi arian yn ddigidol yn yr oes ddigidol sydd ohoni — o ddata, marchnata ar gyfryngau cymdeithasol, ac ebost, i ysbrydoli cynulleidfaoedd a chefnogwyr, a chael effaith weledol.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Black and white lighthouse under blue sky in daylight
Photo by Steve Payne on Unsplash


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo