Resources tagged with WalesImpact of Covid-19 on the screen sector workforce in Wales: freelancers

Effaith COVID-19 ar weithlu sector sgrin Cymru: gweithwyr llawrydd Yn yr erthygl hon, rydym yn archwilio’r ffyrdd gwahanol y mae gweithwyr llawrydd y sector sgrin yng Nghymru wedi cael eu heffeithio gan y pandemig, a’u pryderon am y dyfodol. In this article we examine the different ways in which screen sector freelancers based in Wales … Read more