English

Fideo: Sut i ddatblygu strategaeth ymgysylltu digidol

Mae Edward Appleyard o Harewood House yn tynnu ynghyd yr holl elfennau y mae angen i chi eu hystyried wrth i chi gynllunio a datblygu strategaeth ymgysylltu digidol a marchnata eich sefydliad. Mae Edward yn esbonio beth yw strategaeth ymgysylltu digidol, pam mae'n bwysig a sut gall helpu eich sefydliad i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd ac amrywiol, yn arbennig pan fydd cyfyngiadau ar adnoddau a chyllideb eich sefydliad.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Brown concrete building with green plants
Harewood House. Photo by Rachel Penney on Unsplash


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo