English

Sut i gynyddu'r cyfleoedd i'n hymwelwyr ymgysylltu'n ddyfnach â'n harchif ar-lein

Gall digideiddio'ch archif alluogi mwy o bobl i ymgysylltu â'ch cynnwys a'ch sefydliad treftadaeth. Yn yr adnodd yma, mae Sarah Saunders yn edrych ar y ffyrdd mae modd trefnu archifau a chasgliadau digidol fel y gall ymwelwyr ymgysylltu'n ddyfnach â nhw ar-lein. Mae'n archwilio pwysigrwydd cadw'r defnyddiwr ar flaen eich ystyriaethau er mwyn sicrhau bod eich archif ar-lein yn adlewyrchu'r ymgysylltiad rydych chi am ei ddarparu i'ch defnyddwyr.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Wooden boxes with photos and pictures
Photo by Pascal Brokmeier on Unsplash


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo