Myfyrio, Rhannu, Ysbrydoli — Bwrsariaethau Teithio a Llety

Myfyrio, Rhannu, Ysbrydoli
Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Bwrsariaethau Teithio a Llety

Dydd Mercher 18 Hydref 2023
Yr Amgueddfa Brydeinig, Llundain

Mae ceisiadau am fwrsariaethau ar gyfer Myfyrio, Rhannu, Ysbrydoli – Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth bellach wedi cau.

Ar hyn o bryd rydym yn adolygu ceisiadau a’n nod yw bod mewn cysylltiad â’r holl ymgeiswyr yn ystod yr wythnos yn dechrau 7 Awst.

Pe bai mwy o fwrsariaethau ar gael, byddwn yn rhoi gwybod i bobl trwy gylchlythyr yr Hwb Treftadaeth Ddigidol. Os nad ydych wedi ymuno â’r rhestr bostio eto, gallwch wneud hynny ar y dudalen hon: Daliwch ati i’m postio.

Yn y cyfamser, gallwch barhau i gofrestru ar gyfer y digwyddiad ar brif dudalen y digwyddiad: Myfyrio, Rhannu, Ysbrydoli – Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau o gwbl, cysylltwch â Jack Hayes, Swyddog Prosiectau a Digwyddiadau, yn jack@a-m-a.co.uk.

Mae’r digwyddiad Myfyrio, Rhannu, Ysbrydoli’n bosibl oherwydd cyllid gan yr Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) a chyllid y Loteri Genedlaethol, wedi’i ddosbarthu gan y Gronfa Dreftadaeth yn rhan o’u menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth.

Great Court foyer with glass domed ceiling at the British Museum.
Y Llys Mawr, yr Amgueddfa Brydeinig. Llun gan AMA ©

Digital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo