Myfyrio, Rhannu, Ysbrydoli — cofrestru ar-lein

Myfyrio, Rhannu, Ysbrydoli
Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Dydd Mercher 18 Hydref 2023
Ar-lein

11am – 5.30pm — Myfyrio, Rhannu, Ysbrydoli

Mae’r ffurflen hon ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r digwyddiad Myfyrio, Rhannu, Ysbrydoli’n bosibl oherwydd cyllid gan yr Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) a chyllid y Loteri Genedlaethol, wedi’i ddosbarthu gan y Gronfa Dreftadaeth yn rhan o’u menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth.

Diwrnod Marchnata Digidol AMA 2022, yr Amgueddfa Brydeinig. Llun gan AMA ©

Digital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo