< back to resource

Sophie Heath

Sophie Heath | Cyfarwyddwr | Amgueddfa’r Museum of Royal Worcester
Cymerodd Sophie drosodd fel Cyfarwyddwr Amgueddfa’r Museum of Royal Worcester ym mis Rhagfyr 2018. Mae ganddi radd BA Anrhydedd/BSc mewn Hanes Celf a Chemeg o Brifysgol yr Australian National University yn Canberra a gradd MA mewn Hanes Dylunio o Goleg Brenhinol y Royal College of Arts / V&A. Mae ganddi dros 15 mlynedd o brofiad o reoli lleoliadau treftadaeth, casgliadau a rhaglenni yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr yn gweithio i Ymddiriedolaeth yr Ironbridge Gorge Museum Trust ac i Wolverhampton Arts and Heritage. Yn ogystal รข hanes dylunio diwydiannol a serameg, mae gan Sophie ddiddordeb a phrofiad o guradu a chomisiynu crefft gyfoes, am iddi reoli rhaglen a gyllidwyd gan Gyngor Celfyddydau Lloegr am chwe blynedd.

Head-shot image of Sophie Heath

Resources by Sophie Heath


A young boy in a blue top and yellow hat uses a blue magnifying glass to look closer at a tea scale.

Chris Unitt talked to Sophie Heath, Director of the Museum of Royal Worcester about the positive impact digital has had on the museum over the past year during the Covid-19 pandemic.

Digital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo